SORUNLARI DİNLEDİK TALEPLERİ DERLEDİK ŞİMDİ ÇÖZÜM ZAMANI

Tüm kamu görevlileri ve şehit gazi yakınları için taleplerimizi güncelleyip Cumhurbaşkanlığına ilettik. 
Şehit Gazi Sen olarak tüm üyelerimizin ve kamu personeli arkadaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini derleyip çözümü için gerek Cumhurbaşkanlığına gerekse ilgili bakanlıklara gönderildi.
İnanıyoruz ki yetkili konfederasyon olduğumuzda 3.5 milyon kamu görevlisi arkadaşlarımız artık rahata kavuşacak.
Söz veriyoruz sadece kimsesizlerin sesi olacağız. Tüm kamu görevlisi arkadaşlarımızla el ele vererek daha güzel yarınları birlikte inşa edeceğiz.
Çıkarsızca çalışıyoruz.
Her gün daha da büyüyoruz, Onur duyuyoruz.

#SÖZVERDİK
#SEHİTGAZİSENKONFEDERASYONUYETKİLİKONFEDERASYONOLACAK
#KİMSESİZLERİNSESİOLACAĞIZ

 1. Şehit Gazi - Sen Büro
 2. Şehit Gazi - Sen Eğitim
 3. Şehit Gazi - Sen Sağlık
 4. Şehit Gazi - Sen Tarım - Orman
 5. Şehit Gazi - Sen Enerji
 6. Şehit Gazi - Sen Kültür
 7. Şehit Gazi - Sen Ulaştırma
 8. Şehit Gazi - Sen Bayındır
 9. Şehit Gazi - Sen Haberleşme
 10. Şehit Gazi - Sen Diyanet
 11. Şehit Gazi - Sen Yerel Yönetimler