Konfederasyonumuz,
2022 – 2023 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme dönemi öncesinde,
tabandan aldığımız geri dönüşler çerçevesinde adil, uygulanabilir ve kırmızı çizgimiz sayılan istek ve taleplerimizi Cumhurbaşkanlığı makamına arz etmiştir.
Kamu görevlileri arkadaşlarımın dayanacak gücü kalmadığı,
Bu toplu sözleşme döneminin, bize geleceğe umutla bakmamız için bir dönüm noktası olması tek dileğimizdir.
Konfederasyonumuz kamu görevlisi arkadaşlarımızın yüksek sesi olmaya devam edecektir.