6. Dönem Toplu Sözleşme Taleplerimiz

Konfederasyon olarak tarafımıza iletilen, saha çalışmalarından almış olduğumuz bilgiler ve yaptığımız tespitlere istinaden 2022-2023 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme öncesi tüm kamu kurumlarını kapsayacak şekilde hazırlanan taleplerimizi kamuoyuna bildirmek isteriz.

 • Tüm kamu görevlilerine seyyanen 750TL zam yapılması,
 • 2022 yılı için %12+%12 + aylık enflasyon farkı + refah payı , 2023 yılı için %13+%13 + aylık enflasyon farkı + refah payı verilmesi.
 • Emeklilerimize verilen bayram ikramiyelerinin tüm kamu görevlilerine verilmesi.
 • Sözleşmeli personellerin tamamına kadro verilmesi.
 • 3600 ek göstergenin tüm kamu görevlilerine verilmesi.
 • Tüm kamu görevlilerine 1 derece verilmesi.
 • Tüm kurumlara kurum içi uzmanlık kadrosu verilmesi,
 • Şeflik ve alt kadrolar için mülakat uygulamasının kaldırılması,
 • Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumlarda il içi tayin hakkı getirilmesi,
 • Üniversite personeli için üniversiteler arası tayin hakkı getirilmesi,
 • Gazi, Gazi Ve Şehit Yakınları, Sosyal Hizmetler kanunu kapsamında atanan yurt kardeşlerimiz ve engelli kadrosundan atanan arkadaşlarımız en son mezuniyetlerine uygun kadrolara, kurumlara geçirilmeli, hizmetli kadrosu kaldırılarak bu kadrolar da olanlar Memur kadrosuna geçirilmesi,
 • GYS ve UDS sınavları  mülakatları adil ve liyakat ilkesine uygun şekilde kayıt altına alınması.