BASIN AÇIKLAMASI

ŞEHİT GAZİ-SEN KONFEDERASYONU
ORTAK BASIN AÇIKLAMASIDIR.

Değerli üyelerimiz;

Bilindiği üzere 26 Ağustos 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan kamu görevlilerinin çıkarı ve menfaatini gözetmeyen ve kamu personeli lehine kazanım elde edilemeyen bir toplu sözleşme imzalanmış memur her zamanki gibi masada yetkili ETKİSİZ sendika tarafından satılmıştır. Toplu sözleşme maddelerinden %1’lik üye sayısı sınırı altında kalan sendikalara toplu sözleşme dayanışma aidatı alamayacağı yönünde karar alınmıştır.
Açılan dava neticesinde Danıştay kararı ile bu madde iptal edilmiş olup artık tüm sendikalılar ayrım yapılmaksızın 400TL’den yararlanacaktır.
Kazananlar mücadele edenlerdir. Kula kulluk etmedik, eğilmedik, kırıldık. Hak haklının oluncaya kadar mücadele etmeye söz verdik ve SARI sendikanın oyununa açtığımız dava ile dur dedik ve kazandık.
Memur artık ismi söylendiğinde akıllara bir parti ismi gelen sendikalardan usandı. İşçi sendikaların aldığı zammın 10’da 1’ini dahi alamayan sendikadan ayrılarak tepkisini koymalı ve geleceğe daha umutlu bakmak istiyorsanız bir dahakine masada var olmak icin tüm arkadaşlarımızı birlik olmaya sizleri ailemize ediyoruz.

Bize bir tek “SEN” yeter