BASIN AÇIKLAMASI

                                                              ŞEHİT GAZİ-SEN KONFEDERASYONU

                                                                   ORTAK BASIN AÇIKLAMASIDIR

 

                Değerli üyelerimiz;

Bilindiği üzere 26 Ağustos 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan kamu görevlilerinin çıkarı ve menfaatini gözetmeyen ve kamu personeli lehine kazanım elde edilemeyen bir toplu sözleşme maddesi yetkili sendika tarafından imzalanmıştır. Toplu sözleşme maddelerinden anlaşıldığı üzere %1’lik üye sayısı sınırının altında kalan sendikaların toplu sözleşme dayanışma aidatı alamayacağı yönünde bir karar alınmıştır. Mesnetsiz ve hukuksuz bu karar karşısında tüm yasal haklarımızı kullanmaktayız. Bu konu hakkında Danıştay’a açılan dava neticesinde mahkemenin ara karar tebliğinde; yetkili sendikanın savunma ifadesinin devam ettiği anlaşılmıştır. Olası bir iptal kararı veya iptal edilmeme kararı konfederasyonumuza bildirildiği andan itibaren siz değerli üyelerimize aynı şeffaflık ile bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Bizimle birlikte yola devam etmek isteyen üyelerimizin %1’lik dilimden yararlanamayacağını üyelerimize üzülerek bildiririz. Bu haksızlık karşında hiçbir zaman boyun eğmedik ve asla eğmeyeceğiz. Her daim üyelerimizin yanında bulunduk ve bulunmaya da devam edeceğiz. Tüm sendikalarımız yoluna ilk kurulduğu gün ki gibi azim ve kararlılığı ile devam edecektir. Bu süreçte siz değerli üyelerimizden desteğinizi her zaman olduğu gibi sürdürmenizi, bu büyük ailemiz adına sevgi ve saygılarımızla bilgilerinize sunarız.