Cumhurbaşkanlığı Makamına İlettiğimiz Taleplerimiz

Tüm kamu görevlilerimizin öncelikli istek ve taleplerini rapor haline getirerek Cumhurbaşkanlığımıza arz ettik.
Varolsun Ailemiz.