Neden biz?

Neden Biz?

Türkiye’de ilk defa Kamu Görevlileri Konfederasyonları arasında elde ettiği gelirlerden üyelerine pay vereceğini vaat eden tek konfederasyon olarak tarihe geçmiş durumdayız.

Sendikacılığın gücünü; siyasi taraf olarak almak yerine, temsil ettiği üyelerden alan, siyaseti ortak paydaş olarak görerek, her kesime eşit mesafede ve ötekileştirmeden bakmayı hedefleyen sendika olmaktan çok aile bilinci oluşturmaya çalışan bir yapıyız.

Sendikacılığı, sendika yöneticilerinin kişisel çıkarlarından kurtarmak, siyasi taraf olma, ötekileştirme, baskı, tehdit, bizden olmayanı kötüleme gibi kavramlardan kurtarmak istiyoruz. Diğer konfederasyon ve sendikaları öteki değil, paydaş ve arkadaş olarak görüyoruz.

Söz veriyoruz; yetkili konfederasyon olduğumuzda vatan ve bayrak hassasiyeti olan tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarına eşit mesafede, temsil ettiğimiz kamu görevlisi arkadaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamaları için, iş birliği içinde çalışacağız.

Söz veriyoruz; yetkili konfederasyon olduğumuzda ilk talebimiz, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda değişiklik yaptırarak üyelerimize nakdi yardımız serbest bıraktıracağız. Sadece bir sendika değil bir aile olmanın bilinci ile; çıkarsız, sosyal sendikacılığın anlamını yaşatacağız.

Söz veriyoruz: Yetkili Konfederasyon olduğumuzda;

Evlenen üyelerimize bir defaya mahsus olmak üzere 1.000TL evlilik yardımı yapacağız.

Üyelerimizden 1. Derece yakını vefat edenlere bir defaya mahsus olmak üzere 1.000TL cenaze yardımı yapacağız.

Çocuğu olan üyelerimize bir defaya mahsus olmak üzere 500TL çocuk hediyesi vereceğiz.

Her ilde konfederasyonumuza ait misafirhaneler inşa ederek üyelerimizin burada ücretsiz konaklamalarını sağlayacağız.

Her ile üyelerimiz adına, bir yetiştirme yurdu inşa ederek evde çocuklarımıza sağladığımız imkanlarla donatarak üyelerimiz adına , bu yurtları bakanlığımıza teslim edeceğiz.

Tatil yörelerinde konfederasyonumuza bağlı oteller yaptırarak burada üyelerimizin kura ile devirli bir şekilde cüzi fiyatlarla tatil yapmalarını sağlayacağız.

Söz veriyoruz: Yetkili Konfederasyon olduğumuzda;

%5+%5 + aylık enflasyon farkı ve refah payının altında hiçbir teklife imza atmayacağız.

Emeklilerimize verilen bayram ikramiyelerinin tüm kamu görevlilerine verilmesini sağlayacağız.

Her kuruma kurum içi uzmanlık hakkı getirerek, tüm kurumları uzmanlaştıracağız.

Tüm kurumlar ve illere servis hakkı getireceğiz.

Sözleşmeli tüm personelin kadroya geçirilmesini sağlayacağız.

Ek ödemelerin sgk primlerine yansımasını sağlayacağız.

‘Eşit işe eşit ücret’ kavramını doldurarak kurumların iş yoğunluğu, hizmet kitlesi ve devlet kaynaklarına etkisini dikkate alarak yeniden değerlendirme yapacağız.

Mülakatların; belirli zümre ve kitleye torpil yapma aracı olmaktan kurtarıp adaletli bir mülakat sistemi getirceğiz.

Büyükşehirlerde ve 1. Dereceli terör bölgelerinde görev yapan kamu görevlilerine kira yardımı yapılmasını sağlayacağız.

Söz veriyoruz: Yetkili Konfederasyon olduğumuzda;

3713 sayılı Kanun kapsamındaki malul ve gazilerin (3713 sayılı Kanunun ek birinci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan maluller ile 670 sayılı KHK’nın 9 uncu maddesine göre tazminat hakkından faydalanan gaziler); ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olmaları halinde atama teklifleri “memur” unvanlı kadrolara yapılmıştır.

Tüm Gazi Ve Şehit Yakınlarından ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hepsi, ayrım yapılmaksızın ‘Memur’ kadrosuna atanmalıdır.

3713 sayılı Kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına atanan Gazi, Gazi Ve Şehit Yakınları; atandıktan sonra bitirdikleri üst öğrenimlerine göre; sınavsız unvan değişikliği hakkı getirilmelidir.( Bu değişiklik 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda yapılmıştır.)

3713 sayılı Kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına atanan Gazi, Gazi Ve Şehit Yakınlarının kadrolarının tamamı şahsa bağlı kadro yapılmalıdır.

Gazilerimize 3600 gün ile emeklilik imkânı sağlanmalıdır.

Üniversitelerde görevli; Gazi, Gazi Ve Şehit Yakınları’na üniversiteler arası naklen geçiş imkânı tanınmalıdır.

Şehit yakınlarının (Çocuğu, kardeşi) süresiz tanıtım kimlik kartı verilmelidir.

2014-2016 yılları arasında atanan, Gazi Ve Gazi Ve Şehit yakınları Mezuniyetlerine bakılmaksızın, Memur(Ş), Hizmetli(Ş), Sürekli İşçi kadrolarına atanmıştır.  2016 Eylül ayından itibaren yapılan atamalar ise Mezuniyetlere  göre ve Unvanlara uygun kurumlara yapılmıştır. Ara dönemde atananların bazıları Unvanlarını almasına rağmen Unvanlarına uygun işler yapamamaktadır.

Bu sebeple bu ara dönemde atanan; Gazi Ve Gazi Ve Şehit yakınlarına bir defaya mahsus Unvanlarına uygun, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına naklen geçiş yapabilmelidir.

Şehit Çocuklarının tamamı, Gazilerimize 2. İş imkânı ve diğer kanunların iş hakkı sayısının 3’e çıkarılması.

Şehit – Gazi haklarının eşitlenmesi noktasında iyileştirilmeler yapılmalıdır.

Terörle mücadele yaralanıp gazi sayılmayanlara gazi kimlik kartı verilmesini sağlayacağız.

Nikahı olmayan Şehit eşlerinin haklarının verilmesini sağlayacağız.

Güvenlik korucularımızın maaşlarını en düşük, net iki asgari ücret ve yatan sigortalarının bu tutar üzerinden yatmasını sağlayacağız.

Söz veriyoruz: Yetkili Konfederasyon olduğumuzda;

Engelli kardeşlerimizin; yardımcı hizmetli kadrolarının tamamının ‘memur’ kadrosuna geçirilmesini sağlayacağız.

Yetiştirme yurdundan gelen kardeşlerimizin ve engelli kadrosunda göreve atandıktan sonra bitirdikleri bölüm unvanlarına göre sınavsız unvan değişikliklerinin gerçekleşmesini sağlayacağız.

Gazi,Gazi Ve Şehit Yakınları , Engelli Ve Sosyal Hizmet kanunundan atanan yurt kardeşlerimizden müstafi sayılan ve istifa edenlere bir defaya mahsus görevlerine dönme hakkı verilmesini sağlayacağız. 

 

Fatih OCAK – Konfederasyon Genel Başkanı