HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Şehit Gazi Sen Konfederasyonu: Çalışanların Birliği ve Gücünün Temsili

 

Çalışma Hayatında Adil Denge ve Hak Temsili İçin Kurulduk

Türkiye'nin çalışma hayatındaki dinamizmini daha adil ve dengeli bir zemine taşıma amacıyla, 17 Aralık 2017 tarihinde kurulan Şehit Gazi Sen-Büro, kısa bir süre içerisinde büyüyerek farklı hizmet kollarını da içine alan bir konfederasyona dönüşmüştür. 19 Nisan 2019 tarihinde kurulan Şehit Gazi Sen Konfederasyonu, çalışanların haklarını koruma ve geliştirme misyonunu benimseyerek, Türkiye'nin çeşitli sektörlerinde çalışanları bir araya getiren bir çatı örgütlenmesidir.

MİSYONUMUZ VE DEĞERLERİMİZ

Biz Birlikte Büyük Bir Aileyiz, Bize Bir Tek Sen Yeter!” Sloganıyla yola çıktık. Çünkü inanıyoruz ki, birlikte daha güçlüyüz. Dayanışma ve birlik ruhu, Şehit Gazi Sen ailesini büyütüyor. “Söz Verdik’’, kahramanların yanındayız. Şehitlerimiz, gazilerimiz ve vatansever kamu görevlilerinin sesiyiz.”

Misyonumuz doğrultusunda değerlerimizi şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Dayanışma ve Birlik: Çalışanlar arasında dayanışmayı ve birliği teşvik ediyoruz. İşçilerin güçlerini bir araya getirerek daha etkili bir şekilde seslerini duyurabilecekleri bir platform oluşturuyoruz.
  • Hak Temsili: Çalışanların haklarını yasal çerçeveler içinde temsil etmek ve savunmak öncelikli hedefimizdir. Sendikalarımız ve konfederasyonumuz, toplu sözleşme süreçleri ve toplu pazarlıkta aktif olarak yer alarak adil koşulların sağlanmasını amaçlar.
  • Eşitlik ve Adalet: Çalışma hayatında eşitlik ve adaletin sağlanmasını savunuyoruz. Irk, cinsiyet, yaş, din gibi her türlü ayrımcılığa karşı mücadele ediyor, çalışanların eşit fırsatlara sahip olmalarını destekliyoruz.
  • Eğitim ve Gelişim: Üyelerimizin mesleki gelişimini ve eğitimini destekliyoruz. Nitelikli iş gücünün oluşturulmasına katkıda bulunarak hem çalışanların kariyer olanaklarını artırmayı hem de sektörlerdeki kaliteyi yükseltmeyi amaçlıyoruz.

GELECEĞE DAİR VİZYON

Şehit Gazi Sen Konfederasyonu olarak gelecekte, daha adil ve insan odaklı çalışma koşulları sağlamayı, üyelerimizin refahını artırmayı ve Türkiye'nin çalışma hayatını daha sürdürülebilir bir şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri, eğitim faaliyetleri ve toplumsal katılım ile çalışanların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz.

Biz Birlikte Büyük Bir Aileyiz, Bize Bir Tek Sen Yeter!” Sloganıyla siz de Şehit Gazi Sen Konfederasyonu ailesine katılabilirsiniz. Her çalışanın gücünü ve değerini önemsiyor, daha adil bir dünya için birlikte mücadele ediyoruz. Söz verdik, kahramanların yanındayız. Şehitlerimiz, gazilerimiz ve vatansever kamu görevlilerinin sesiyiz.